De vereniging

Repetities:

Wij repeteren elke dinsdag in dorpshuis “De Tichel”  in Haalderen, gelegen aan de Kolkweg 5a

De zaal is open vanaf 19.15 uur.

De repetitie begint om 19.30 uur en duurt tot 22.00 uur.

Bent u nog geen lid maar wel geïnteresseerd dan bent u van harte welkom. Graag vooraf aanmelden bij een van de bestuursleden.


Contributie:
De contributie bedraagt 8 Euro per maand.
Rekeningnummer: NL65 RBRB 0930 6534 32 t.n.v. Accordeon Groep Betuwe Oost te Arnhem