Henk Huibers

Met groot verdriet laten we weten dat vrijdag 14 februari zeer onverwacht ons clublid
Henk Huibers is overleden. Door zijn grote enthousiasme, zijn nimmer aflatende behulpzaamheid, zijn humor en kameraadschap was hij van onschatbare waarde voor ons orkest. Met zijn overlijden hebben we een bijzonder fijne en hartelijke muziekvriend verloren.

 Wij wensen zijn familie veel sterkte bij de verwerking van dit verlies.

 Accordeongroep Betuwe Oost